Xoạc em thư ký xinh xắn mông má căng vít, bà chủ lớn a, hiện tại còn phải bù lỗ vào công ty đây này. anh phản bác. Cho tới bây giờ, thoạt nhìn tất cả mọi chuyện đều là dựa theo con
đường thiết kế sẵn trước để tiến lên, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, hơn nữa ngoại lệ liền xảy ra trong nháy mắt. Đang lúc hai người trò
chuyện sôi nổi, thì điện thoại anh vang lên, anh đứng lên cầm lấy điện thoại trên bàn xem xét, thì ra đó là điện thoại từ
thành ủy gọi tới, vì vậy khi em thư ký chào hỏi thì anh liền nghe, em thư ký không nói thêm gì nữa, sex trung quốc mà là…