Vét máng em người yêu xinh gái lồn tơ lông lá gọn gàng, bởi vì cha của anh đã trở thành phó trưởng phòng thành ủy Bạch Sơn, nhiều người bắt đầu a dua nịnh hót, đúng ra đối với anh cũng không
có sợ người khác làm phiền, nhưng riêng với yêu râu xanh thì em người yêu lại có hảo cảm, dù sao người ta đã cứu mình, sex hd nhưng bây giờ thì anh rõ ràng
cũng là vì nịnh bợ phó bì thư thành ủy cha mình mà tới đây, vì thế khiến cho em người yêu đang cao hứng, tâm tình thoáng cái bị hạ rất thấp. anh hàng
xóm đi xuống lầu trước, anh không biết là chính mình vừa rồi mã thí tâng bốc vỗ đít ngựa đã…