Thanh niên đểu cáng ép buộc gái xinh thuê trọ địt nhau, Kim cười cười nói với hai người. Ông tổng giàm đốc Kim nói không phải là không có đạo lý, nhưng em cảm thấy được chiêu này chỉ đến khi nào vào bước cuối cùng mới nên dùng, dù sao nếu như không cần giải quyết bạo lực, thì chúng ta cứ giải quyết trong ôn hòa là tốt nhất, hơn nữa đa số những người trực tiếp khai thác này đều là dân của các thôn phụ cận, vlxx dân chúng địa phương đào mỏ than tại đây, bây giờ thì là nhìn không thấy gì cả, sau đó vài chục năm, địa thế ô nhiểm tan hoang, nước ngầm đoạn tuyệt, thì chính dân chúng tại …