Sung sướng với đứa cháu gái đang tuổi ăn tuổi địt, một trận, sex hàn quốc nhưng cháu gái cháu gái lại sợ chính mình chưa kịp làm gì thì đã bị mẹ đánh ngược, cháu gái muốn gọi điện thoại cho chú, nhưng điện thoại di
động của chú bị tắt, cháu gái cháu gái rất muốn đem chuyện trong nhà xảy ra nói cho chú Đinh biết, nhưng rồi lại sợ sau khi chú Đinh nghe xong,
về sau cháu gái cháu gái sẽ không còn được gặp lại chú Đinh nữa, trên thế giới này, ngoại trừ ba cha của cháu gái cháu gái, thì Miêu Miêu biết rõ chỉ có chú Đinh kia
là đối với mình tốt nhất, cháu gái cháu gái một mực hi vọng mẹ của mình có thể cùng chú Đinh…