Qua nhà thầy chủ nhiệm ôn thi ai ngờ thầy đòi liếm lồn, minh, bắt thầy là chính xác, bởi vì thầy ta có khả năng chuẩn bị trốn đi, phim sex hd tại dưới giường trong phòng làm việc của thầy, đã có sẵn trong túi
du lịch có hơn 500 vạn tiền mặt, cùng với ba bản giấy thông hành, có thể nói thầy là người rất mê luyến quyền lực, nhưng khi vừa nghe người
nhà ở quê hương truyền đến tin con trai đã bị bắt mang đi, thầy cảm thấy việc này vượt quá tầm tay rồi, vội vàng chuẩn bị trốn đi, nhưng đã là
không còn kịp rồi. thầy cảm thấy mình bị ủy ban kỷ luật thanh tra mang đến đây rất…