Phịch gái tuổi teen hàng họ cực nhiều nước, bộ chúng gái teen ở thị trấn Lâm Sơn không có một ai biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết quyết sách trong huyện đến bước nào rồi,
dân chúng thị trấn hiện tại cũng bàn luận ầm ỉ, về chuyện này cán bộ cơ sở của chúng gái teen rất khó mà giải thích đấy…. anh nói còn chưa dứt
lời, anh đã biết rõ anh có ý gì rồi, sex hiếp dâm về chuyện này đích thật là lãnh đạo trong huyện không có cân nhắc chu toàn.. anh
sơ sẩy quên đi là do nguyên nhân ông ta không nhìn thấy nhân vật số một, số hai của ủy ban…