Phệt vào bím em nhân viên bảo hiểm lươn lẹo, quản, sex hàn quốc tại trong hội trường sẽ phát ra danh thiếp, buổi tối trở về chúng ta sẽ gặp mặt. Vương Hải Đào cùng mấy người nhất trí đáp ứng. Được,
chia nhau hành động. anh nói xong cũng đi rồi, anh đi tìm chủ nhiệm Phạm Ngọc Sinh để lấy giấy chứng nhận, từng Địa Khu được mời
chắc chắn là không có dùng hết, nhưng là rất rõ lộ ra, trận này hiệp đàm chiêu thương lần này thành phố bỏ qua một bên phía dưới các đại
phương cơ sở, điều này làm cho anh không hài lòng lắm. Mặc dù anh không cho biết là mối quan hệ với…