Phang phập cùng idol treamer hàng đẹp lồn cực múp, chủ các xí nghiệp khác, nhưng anh vẫn rất hứng thú với cái xưởng chế tạo linh kiện ô tô này. Nhưng tiền vận chuyển nguyên vật liệu
về đây lại tốn kém lớn, idol, tại tỉnh thành các loại nguyên vật liệu có rất đầy đủ, nơi đó có nhiều xí nghiệp, xnxx về cơ bản nền móng thì
đã chuẩn bị sẵn, nếu đến tại đây, anh bây giờ vẫn còn phải chờ đợi, cậu nghĩ đi, nếu anh muốn ở chỗ này xây dựng nhà máy, thời gian đầu tư
còn chờ đợi rất lâu. anh nghe Trần An Thái nói, không chút nào nhìn ra là anh ta…