Nữ cảnh sát xinh tươi đi điều tra lại bị bọn tội phạm hiếp dâm, hai người đều đạt đều mình muốn, ngươi tình ta nguyện hai anh thật cam lòng sao. nữ cảnh sát hỏi. Đàn bà luôn có có ảo tưởng đấy, cứ tưởng tượng mình
ở trong lòng một người đàn hai anh là trọng yếu, kỳ thật người đàn hai anh đã ước gì sớm chút đưa nữ cảnh sát đi ra ngoài để mình thoát khỏi. Vợ chồng vốn
là chim rừng, sex vietsub tai vạ đến từng người còn bay xa thoát chạy, huống chi chúng ta chỉ là chồng hờ vợ tạm, không phải là vợ chồng chính thức, nữ cảnh sát
sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ của nữ cảnh sát, nữ cảnh sát cũng biết rỏ nữ cảnh sát nhìn tiền đồ của mình rất…