Nhấp nhô với cô nàng sinh viên năm 3 mông siêu bự, thị sát đi cùng với tân nhiệm bí thư huyện ủy anh và anh huyện anh, tuy là anh cũng không phải là người có thể
quyết định tiền đồ của anh và anh, nhưng tại vì anh là thường ủy KỸ viện lầu xanh đồng thời là trợ thủ đắc lực cho
trưởng phòng thành ủy anh, quan trọng nhất anh là là chủ nhiệm phòng tổ chức, nhiệm vụ là quản cán bộ và tuyển chọn, sex học sinh người như
anh đi bất cứ ở đâu, đều có những quan lại rất muốn lấy lòng nịnh bợ. Hiện tại hai vị lãnh đạo có…