Gái đẹp lên cơn dục vọng bẽn lẽn cởi quần mời bác hàng xóm xơi nhà ta nâng ly ăn mừng chứ nhỉ.. nàng vui vẻ nói. Nhưng em đang bác phò cao cấp thai uống rượu không tốt đâu. Rượu vang cũng nhẹ không nặng lắm. Mà hôm nay vui thế này phải cho nàng nhấp môi một tí để lấy khí thế chứ. nàng chỉ uống một ly thôi nên chắc không sao đâu. Thôi cả nhà ta cụng ly nào.. nàng cầm ly lên hô hào cho có không khí. Nào cụng.. Tiếc là không có dượng nàng ở nhà cùng vui nhỉ. nàng cũng thấy nhớ hai người. bác phò cao cấp họ về rồi …