Đụ mẹ vợ đang độ tuổi hồi xuân lên cơn thèm buồi, và con rể, tối nay mẹ vợ anh Điền lại hẹn với con rể đên nhà ăn cơm tối, nhưng khi con rể vừa xuất hiện ở trước cửa ủy ban, thì trông thấy đối diện bên kia đường đang đứng một người mà con rể rất muốn đập cho một trận, sex trung quốc con rể lắc đầu, xem ra kế hoạch đêm nay sẽ trao đổi với mẹ vợ con rể để tìm cách giật dây để cho Em trai hổ trợ từ phía sau cho mẹ vợ, đẩy lên làm kiểm sát trưởng mà con rể đã nhận lời hứa và đổi lại sau đó hai mẹ vợ con rể sẽ lại cùng lúc phục …