Địt vợ hàng xóm để báo thù vì hắn dám chịch con vợ mình, gọi người khác là anh được cơ chứ. Em yêu nước mắt chảy ra, anh không thể hiểu được em nó mang một nỗi lòng ân hận lớn nên em nó không muốn gây thêm tội với anh. Bây giờ mà bảo đứa bé là con anh thì tội lỗi của em nó lại càng cao, tu suốt đời cũng không hết tội. Mà phá thì bản thân em nó cũng không muốn, phim sex my anh thì càng không cho nên thử hỏi làm sao em nó không khó nghĩ. Thôi cứ từ từ để tìm cách đã,em đừng nói với ai biết vội, kể cả vợ thằng hàng xóm.Nếu như hết cách thì cứ …