Đến nhà ra mắt nhà bạn gái số sướng lại được chị em yêu mời đụ lồn, lồn, cũng lờ đi, chỉ nói một câu là để cho gái mông to tự xử lý lấy. Tự mà xử lý, mình giờ có thể làm sao đây. gái mông to nhăn nhó suy nghĩ đến. Tam Gia, cậu có biết người đánh cậu là ai chưa. gái mông to hết cách rồi,sex mỹ chỉ đành gượng gạo hỏi. gái mông to, ông hỏi nhảm gì vậy, nếu biết là ai, tôi đâu có cần ông điều tra. Ông làm sao tôi không cần biết, tranh thủ thời gian tra xét, nếu điều tra không ông cũng đừng có làm đồn trưởng khu kĩ viện nữa. thanh niên nứng lồn không có nể nang gì gái mông to, cũng …