Đau thắt bím vì có anh người yêu là anh da đen, không. Như vậy không tốt đâu, chúng ta chưa có chứng cớ gì, anh da đen và anh da đen lại là đồng sự với nhau, người khác sẽ nhìn vào anh da đen thì như thế nào
mà giải thích. anh da đen trực tiếp cự tuyệt, anh da đen nếu quả thật bỏ trốn đi thì đối với anh da đen cũng chả có quan hệ gì, sex hiếp dâm nhưng nếu thật là trốn
chạy, đối với anh da đen đang theo dõi chằm chằm vào vụ án anh da đen bị chết tan xác thì có thể nói đây không phải là chuyện tốt. anh da đen sao vậy.
Nếu anh da đen không cân nhắc, anh da đen ta đi rồi về sau cục diện lại càng rối rắm…