Chơi bé hàng khủng vếu to lồn nhiều nước ối dồi ôi luôn, dâu nói vậy, gái hàng khủng mặt đỏ tía tai vì xấu hổ. Ai đời gái hàng khủng lại dàn cảnh sắp xếp cho mẹ quan hệ với chính người yêu của mình bao giờ cơ chứ. Cái lúc đang đê mê thì chẳng suy nghĩ gì, sex hàn quốc bây giờ trở về với thực tại khi gái hàng khủng bô bô ra như vậy thì gái hàng khủng lại thấy ngại. gái hàng khủng cũng cố tỏ ra vui vẻ, gái hàng khủng trả lời Ôi zời, người yêu gái hàng khủng có chịu để yên cho tôi ngủ đâu. Mệt đến chết mà anh cứ đòi nữa. Hihi.. gái hàng khủng nào về thấy ngủ như chết. Chắc cũng phải 3 cái chứ ít. …