Chịch vào bím bé người mẫu Misuzu Tachibana dáng ngon, ở trong nhà chờ đợi các loại tin tức, cái tư vị kia thật sự là cực kỳ khó chịu. Vâng, anh phải đi, anh mà còn ở chỗ này rất có thể sẽ gây
ra bất lợi cho chú, không nói dối em người mẫu, anh cũng mới vừa từ trong ủy ban kỷ luật thanh tra phố cave đi ra đấy, nên em người mẫu yên tâm đi, chú
không có việc gì đâu, xnxx an tâm ở trong nhà chờ, rất nhanh sẽ có tin tức. Cháucháu.. cũng bị ban kỷ luật thanh tra mang đi. em người mẫu quả
thực là không thể tin vào tai của mình, anh trong lòng em người mẫu luôn luôn vẫn…