Chịch thánh nữ Riko Hidaka ngọt nước bím khít, giận nói. Nghe được bên ngoài đối thoại quả thực là long trời lở đất, chuyện này làm cho anh cùng tay hàng xóm hai người ở dưới gầm
giường đều chấn động, anh giật mình không ngờ là anh lão này lại có tài như vậy, dám để cho tình địch mình thay y nuôi lấy đứa
con, đương nhiên là chồng của bác sĩ Riko Hidaka nhất định là không biết, nếu như biết được, vlxx chắc chắn là sẽ đem anh chém thành tám
khối đấy. Còn tay hàng xóm thì cả kinh, rõ ràng là bạn của cha mình lại đem mình đẩy vào một cái hố lửa…