Cạn hết sương tủy chỉ vì lỡ chịch em tình cũ quá 180 phút, rơi vào trầm tư, không thể không nói, phương thức này của anh bạn trai cũ đúng theo tình huống bây giờ ở trước mắt là lựa chọn tối ưu, vừa có thể kéo dài thời gian, lại có thể tiết kiệm rất một khối to về tài chính, lại còn có thể lấy chiêu bài có khu khai phát công nghiệp, thì càng có căn cứ để kêu gọi đầu tư, đối với hoàn cảnh hiên tại cũng cải thiện có được sự trợ giúp từ bọn họ, hơn nữa, phim sex tap the cái này nói không chừng sẽ là một bước đột phá trọng đại. Ý tưởng của anh rất tốt, nhưng em tình cũ đoán chừng trên thành phố lại …