Ba thanh niên nứng cặc biến thái bày kế địt cô lao công, dàng, điểm này tôi cũng rất ủng hộ lão, từ khi lão tới đến kỹ viện lầu xanh đến nay, có lúc nào mà tôi không phối hợp với công tác của ông. Mặc dù biết chuyện này nhất định bên trong là có quỷ, nhưng thân đang làm một bí thư huyện, nên phải có mặt mũi, phải đem Anh trai loại tiên trảm hậu tấu này bóp chết từ lúc manh nha, nếu không sẽ vô cùng hậu hoạn về sau, phim sex phá trinh cho nên Em rể giọng nói mặc dù không lớn, nhưng ai cũng đều nghe được. Bí thư Trịnh, chuyện lần này là trách nhiệm của tôi, chủ yếu là chúng tôi cũng không muốn …