Anh rể khốn nạn chịch cô em vợ ngọt nước khi vợ vắng nhà, anh rể không nói mà được sao. anh rể cầm lấy ấm trà của em vợ, rót đầy chén trà cho anh rể, sex học sinh em vợ không nói lời nào, chờ anh rể
anh rể mở miệng. tên nứng cặc, gần đây tại trường trung học khu phố điếm có một giáo viên bại hoại cặn bã, vụ án này chắc chú cũng đã biết
rồi.. Ừ, việc này gây ồn ào lớn như vậy, làm sao chú không biết được. Như thế nào. Cậu đến đây là nói giúp cho tên giáo viên đó hay sao. tên
anh rể hỏi. Không phải, chuyện là như thế này, bề ngoài câu chuyện là tên giáo viên…